Projektid

CODE

 
 
 
NEET-noortele suunatud rahvusvaheline koostööprojekt Competence Opportunities for Digital Employment

Projekti rahastab EMP Norra toetusprogrammi Noorte Tööhõive fond (EEA Norway Grants Fund for Youth Employment). Fondi eesmärk on rahastada pilootprojekte, mis toetavad noorte tööleidmist ning selleks väljatöötatud mehhanismide ja metoodikate ülekandmist Euroopa riikide vahel.

CODE'i juhtpartner on Bulgaaria. Lisaks Tartu Kunstikoolile (TK) osalevad avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Itaaliast, Rumeeniast, Kreekast ja Lätist. 

Konsortsiumi ainsa õppeasutusena ning kunsti- ja disainikvaldkonna esindajana panustab TK projekti eelkõige erialase oskusteabega, kuid ka kogemustega kahest tööhõivekoolituseks elluviidud ESFi projektist. Lisaks jagab TK partneritele TOY ettevõtlusõppe mudeli rakendamise kogemust ja korraldab koos Tiimiakadeemiaga partnerriikide õpetajatele TOY koolituse.

3-aastase projekti jooksul töötatakse koos partneritega välja spetsiaalselt NEET-noortele disainitud õppekavad, mis lisaks erialaõppele sisaldavad mitmekülgseid toetusmooduleid, ning seatakse sisse õppeklass ja piloteeritakse kahte digikujunduse kursust. 

 

Kestus: 01.10.2018–30.09.2021

Maksumus: 414 830.20 EUR

Lisainfo: ave.leek@tartukunstikool.ee