Vastuvõtt

Erialad

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.


Tartu Kunstikoolis on võimalik õppida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil. Lisaks pakume võimalust ennast täiendada jätkuõppes. 

Põhihariduse baasil saab õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Keskhariduse baasil saab õppida stilistiks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Eelnev kunstikogemus pole tähtis - peamine on see, et oled ise uudishimulik ja avatud ning suudad juurelda, analüüsida, mõelda. Tartu Kunstikool ongi koht õppimiseks ja avastamiseks! 

Allpool saad end meie erialadega täpsemalt kurssi viia.

KUKU, KUVA ja õpipoiss

Õpipoisiõpe: vähemalt ⅔ töökohal, aastane jätkuõpe, 5. tase

õpe algab september 2020

KUKU: kunstnik-kujundaja aastane statsionaarne jätkuõpe, 5. tase

õpe algab märts 2021

Töötab igapäevaselt oma erialal, töökoht olemas. Pole tähtis, kas, kus ja kellena õppija hetkel töötab.
Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates. Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates.
Tahab tõsta oma kvalifikatsiooni tehes oma töökohal erialast tööd ning individuaalseid projekte. Õpet raamistab individuaalne õppekava. Tahab saada uusi tööalaseid väljakutseid, infot, suhtlust, tiimis töötamise kogemust, rikastada või ümber teha portfooliot. Õpe toimub tiimiõppe vormis, tehakse nii tiimiprojekte kui valikuliselt individuaalset projekti või praktikat ettevõttes.
Vähemalt 2/3 õpet toimub töökohal. Koolist on võimalik võtta kuni 20 EKAPi ulatuses aineid. Päevane õpe, vähemalt 1-2 päeva nädalas koolis, ülejäänud tiimis või iseseisvalt või kooli muude gruppidega erinevaid kursusi võttes. Õppetöö maht koos iseseisva tööga on 60 EKAPit.
Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga. Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga.
Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale

 

KUKU õpe

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). Kuku õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

Jätkuõppe infotunnid toimuvad: 2.02.2021 ja 23.02.2021 kell 11. Esimesel infopäeval osalevad ka praegused KUKU õpilased, see on hea võimalus uurida õppe kohta ekspertidelt isiklikult! Liitumine: https://meet.google.com/rqv-msee-hgd 

Avaldusi saab esitada kuni 01.02.2021 - 26.02.2021. Vestlus ja meeskondlik eksam toimuvad 4.-5. märtsil 2021. Hiljemalt 2. märtsil selguvad eksami ja vestluste ajakava. Õppetöö algab märtsis 2021 ja lõpeb veebruaris 2022. Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. Vaata täpsemaid 20/21 aasta valikõpingute aegu kalenderplaanist.

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis

 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Link rakenduskavale 2020/21 >>

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus.

Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

 

Õpipoisiõpe

Õppevorm töökohapõhine (õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet. Juhendaja saab juhendamise eest rahalist kompensatsiooni)

PRÕM-programmi kaudu rahastatakse 10 kohta töökohapõhises õppes!

2/3 õppest viib läbi töökoht, 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele. Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.


Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta.

Õppetöö algab 1. septembril 2020 ja lõpeb 5. taseme portfoolio kaitsmisega juunis 2021.

Dokumentide vastuvõtt: 11. mai – 19. juuni 2020 elektroonselt SAIS keskkonnas (http://www.sais.ee)

Jätkuõppe õppekavale kandideerides on nõutavad:

 • avaldus;

 • digitaalne portfoolio

 • eneseanalüüs, milles kandideerija vastab järgmistele küsimustele: I. Mis sul olemas on? (Oskused, anded, haridus, kogemus) II. Kuhu tahad jõuda aasta pärast? (Kuidas sinna jõuan? Kui oluline see mulle on?) IIIMillise spetsialiseerumise sa valid? (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine);

 • digitaalne dokumendifoto 3x4 cm.

 

Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel. Vestlused toimuvad augustis 2020.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale).

Kui portfoolio esitatakse perioodil 11.mai-31.mai 2020, siis saab 11. juuniks teada portfoolio ülevaatamise tulemusest.

Kui portfoolio esitatakse perioodil 1.juuni-19.juuni 2020, siis saab 26. juuniks teada portfoolio ülevaatamise tulemusest.

Täpsem info: piret.paluteder@tartukunstikool.ee

 

KUVA ehk kutsevalikuaasta

KUVA õppekava on II taseme kutseõpe. Õppesse asumisel eelnevat haridusnõuet ei ole.

VASTUVÕTT: kutsevaliku õppekavale asujad täidavad ANKEEDI Tartu Kunstikooli kodulehel perioodil 3. - 25. juuni 2021

Tartu Kunstikool võtab õpilasi vastu KUVA õppesse kahel õppeaastal 2021/22 ja 2022/23. Õppida on võimalik kahel erineval õppekaval, millest üks on loodud muu emakeelega õppijale, kes vajab eestikeelsesse disainivaldkonna tasemeõppesse sisenemisel keeleoskuste arendamist.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee