Projektid

ESF: Koos ettevõtlikuks!

 

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekt on osa riiklikult toetatud tegevustest, mida reguleerib määrus „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” 

Projekti kogumaksumus on 22 081 eurot, millest 19 872,9 eurot on struktuuritoetus. Projekti toimumise aeg on 27.07.2018-26.05.2020

Partnerid: Acode OÜ, Ideemäng OÜ, MTÜ Ruumiloojad, OÜ Tulõtungal

"Koos ettevõtlikuks!" on projekt, milles käigus saavad osalejad ettevõtlikuks läbi tiimitöö:

  1. 3D tootearendusklubis pakuvad TK 3D õppijad tiimitöö käigus tooteid või teenuseid reaalsetele klientidele, eesmärgiks on toetada õppijaid looma uusi idufirmasid.
  2. Ettevõtlusõppe mudelduslaagris kohtuvad ettevõtluse õpetajad üle Eesti ja tiimitööna arendatakse välja ettevõtlusmooduli rakenduskavad osalevatelekoolidele kasutades TOYd ja teisi metoodikaid.

Projekti koduleht asub siin.

Kajastus Õpetajate Lehes

Tartu Kunstikool korraldab projekti "Koos ettevõtlikuks!" ettevõtlusõppega seotud õpetajatele õpikogukonna mudelduslaagrid. Eriti teretulnud on koolide tiimid, kuid võimalik on ka osaleda üksinda oma koolist.

Laagrid toimuvad 3.-5.oktoober 2018; 30.jaanuar-1. veebruar 2019; 22.-24.mai 2019
Kandideerimise eelduseks on võimalus osaleda kõigis laagrites ja valmidus koostada/uuendada viimaseks laagriks  kooli ettevõtlusõppemooduli rakenduslik ainekava. Selle tegevuse toetamiseks käesolev õpikogukogukond kokku kutsutaksegi.

Õpikogukonda mahub 16 inimest.

Info: Juta Vallikivi (juta.vallikivi@tartukunstikool.ee)

Registreerimisleht