Projektid

Klass 3D+


Projekt: Klass 3D+

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0307

Projekti algus ja lõpp: 03.01.2022 - 31.08.2023

Summa: 143 419,53

Meede: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)

Projektijuht: Aigi Kallaste, aigi.kallaste@tartukunstikool.ee

 

Tartu Kunstikool, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool pakuvad oma õpilastele lisavalikuid sidudes õppetöös mängumetoodikat ja virtuaalreaalsuste loomist erinevate üldainetega. Projekti raames rajatakse õpimängudeklass ja "reaalsushüppe"klass koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad õpimängude ja meeskondliku kogemusõppe metoodika, disainmõtlemise tööriistad, ning digivahendite kasutamine.

Projekt: Klass 3D+

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0307

Projekti algus ja lõpp: 03.01.2022 - 31.08.2023

Summa: 143 419,53

Meede: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)

Projektijuht: Aigi Kallaste, aigi.kallaste@tartukunstikool.ee

 


Tartu Kunstikool, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool pakuvad oma õpilastele lisavalikuid sidudes õppetöös mängumetoodikat ja virtuaalreaalsuste loomist erinevate üldainetega. Projekti raames rajatakse õpimängudeklass ja "reaalsushüppe"klass koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad õpimängude ja meeskondliku kogemusõppe metoodika, disainmõtlemise tööriistad, ning digivahendite kasutamine.