Vastuvõtt

Nõuded portfooliole


Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole:

 • on esitatud veebis ja on varustatud sisseastuja nimega;
 • sisaldab maksimaalselt 10 tööd;
 • sisaldab nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi töid;
 • sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaadi ja tehnika saate vabalt valida;
 • vähemalt 1 nõutud töödest peab olema värviline (tehnika vaba: vildikad, pliiatsid, kattevärvid, akvarell, kollaaž, digitaalne vms);
 • sisaldab loovülesannet: väljamõeldud ruum väljamõeldud tegelastega. Tehnika on on vaba (joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne);
 • on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited, nii erialast huvi näitavad kui ka vabal teemal joonistused, visandid vihikute servadel, loodud kujundused, tänavakunst, digikunst, fotod jne.


Nõuded portfoolios esitatavatele töödele:

 • portfoolio peab olema esitatud digitaalselt (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik eelnevas punktis nõutud tööd;
 • veebipõhine portfoolio peab olema avalikult ligipääsetav (st ilma salasõnata). Koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Turvakaalutlustel mälupulgal esitatud töid vastu ei võeta;
 • portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust;
 • portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.

Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole:

 • on esitatud veebis ja on varustatud sisseastuja nimega;
 • sisaldab maksimaalselt 10 tööd;
 • sisaldab nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi töid;
 • sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaadi ja tehnika saate vabalt valida;
 • vähemalt 1 nõutud töödest peab olema värviline (tehnika vaba: vildikad, pliiatsid, kattevärvid, akvarell, kollaaž, digitaalne vms);
 • sisaldab loovülesannet: väljamõeldud ruum väljamõeldud tegelastega. Tehnika on on vaba (joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne);
 • on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited, nii erialast huvi näitavad kui ka vabal teemal joonistused, visandid vihikute servadel, loodud kujundused, tänavakunst, digikunst, fotod jne.


Nõuded portfoolios esitatavatele töödele:

 • portfoolio peab olema esitatud digitaalselt (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik eelnevas punktis nõutud tööd;
 • veebipõhine portfoolio peab olema avalikult ligipääsetav (st ilma salasõnata). Koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Turvakaalutlustel mälupulgal esitatud töid vastu ei võeta;
 • portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust;
 • portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.