Meie koolist

Nõunike kogu


Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. Tartu Kunstikooli nõunike kogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri 17.11.2015 käskkirjaga nr 1.1-2/15/422 (muudetud 20.02.2024 käskkirjaga nr 9.2-2/24/921) koosseisus:

 • Karin Ruul – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna peaekspert;

 • Marko Ala (nõunike kogu esimees) – Eesti Disainerite Liidu esindaja, Oot-Oot Stuudio, tegevjuht;

 • Jane Väli – Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja;

 • Jiri Tintera - Tartu Linnavalitsuse esindaja, Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonna linnaarhitekt;

 • Janno Siimar – Turundajate Liidu (TULI) esindaja, Velvet OÜ disainijuht;

 • Pille Johanson - Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu juhatuse liige, Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas maalingute osakonna lektor, tegevkunstnik;

 • Heli Tuksam – Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu liige, Kõrgema Kunstikooli Pallas professor, restauraator ja maalikunstnik;

 • Kaire Rannik - Eesti Disainikeskuse esindaja, Eesti Disainikeskuse disainerite suuna juht;

 • Johanna Jõekalda – Kultuuriministeeriumi esindaja, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna arhitektuuri- ja disaininõunik;

 • Ivar Sakk – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna professor;

 • Vano Allsalu – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstnike Liidu asepresident, Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna dotsent

 

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. Tartu Kunstikooli nõunike kogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri 17.11.2015 käskkirjaga nr 1.1-2/15/422 (muudetud 20.02.2024 käskkirjaga nr 9.2-2/24/921) koosseisus:

 • Karin Ruul – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna peaekspert;

 • Marko Ala (nõunike kogu esimees) – Eesti Disainerite Liidu esindaja, Oot-Oot Stuudio, tegevjuht;

 • Jane Väli – Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja;

 • Jiri Tintera - Tartu Linnavalitsuse esindaja, Tartu Linnavalitsuse ruumiloome osakonna linnaarhitekt;

 • Janno Siimar – Turundajate Liidu (TULI) esindaja, Velvet OÜ disainijuht;

 • Pille Johanson - Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu juhatuse liige, Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas maalingute osakonna lektor, tegevkunstnik;

 • Heli Tuksam – Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu liige, Kõrgema Kunstikooli Pallas professor, restauraator ja maalikunstnik;

 • Kaire Rannik - Eesti Disainikeskuse esindaja, Eesti Disainikeskuse disainerite suuna juht;

 • Johanna Jõekalda – Kultuuriministeeriumi esindaja, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna arhitektuuri- ja disaininõunik;

 • Ivar Sakk – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna professor;

 • Vano Allsalu – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstnike Liidu asepresident, Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna dotsent