Vastuvõtt

Õpilasvarju nädal


Õpilasvarju nädal toimub 30.03-04.04, mil on valikainete nädal. Selle raames on võimalik koolist huvitunutel osa võtta valikainetest. 

Seoses eriolukorra välja kuulutamisega, jääb õpilasvarju nädal esialgselt plaanitud nädalal ära.

Õpilasvarju nädal toimub 30.03-04.04, mil on valikainete nädal. Selle raames on võimalik koolist huvitunutel osa võtta valikainetest. 

Seoses eriolukorra välja kuulutamisega, jääb õpilasvarju nädal esialgselt plaanitud nädalal ära.