Meie koolist

Põhimäärus

Tartu Kunstikooli põhimäärus


Tartu Kunstikooli ülesanded, juhtimine ja struktuur on sätestatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016 määrusega nr 41 kinnitatud „Tartu Kunstikooli põhimääruses“. Põhimääruse terviktekstiga saab tutvuda:

Tartu Kunstikooli põhimäärus

Tartu Kunstikooli ülesanded, juhtimine ja struktuur on sätestatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016 määrusega nr 41 kinnitatud „Tartu Kunstikooli põhimääruses“. Põhimääruse terviktekstiga saab tutvuda:

Tartu Kunstikooli põhimäärus