Projektid

“TK-Prax”

Toimumise aastad:2017-2019
Meede 1.5.2 ATV Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0102
Kogumaksumus ja toetus 20 000.- eurot
Projektijuht: Maria Lang

Projekt “TK-prax” arendab Tartu Kunstikooli praktikabaasi, et pakutav haridus vastaks rohkem tööandjate vajadustele ja õppijate praktika oleks hästi juhendatud. Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku, et see seoks ettevõtjaid omavahel, toetaks selle uusi liikmeid ning integreeriks võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt töötab välja uued praktikavormid ja piloteerib neid, et leida paindlikke lahendusi kiirelt arenevale loometööstuse ettevõtlusele