Projektid

T3: Tugev TK tiim


Projekti number: 2014-2020.1.02.19-0811

Arendusprojekti nimi: T3: Tugev TK tiim

Projekti algus ja lõpp: 02.12.2019 - 04.12.2020

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Projektijuht: Juta Vallikivi

Toetussumma 4000 eurot.

 

Projekti T3 eesmärk on arendada Tartu Kunstikooli õpikogukondi ja õpetajate tiime, et tõhustada toetust kooli õppijatele kaasava hariduse ja coachiva mentorluse abil. Projekti abil paraneb õpetajate omavaheline koostöö ja üheskoos antakse sisend uue perioodi kooli arengukavasse.

Projekti tulemused: 

1. Hästi toimivad TK töötajate valdkonnapõhised tiimid-õpikogukonnad.

2. Tiimid sh ka õpetajad ning õppimist toetavad töötajad teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.

3. Kõik õpetajad oskavad kasutada coachivat mentorlust õppijate või kolleegide toetamiseks.

4. Kõik tiimid panustavad uue TK arengukava koostamisse.

Projekti number: 2014-2020.1.02.19-0811

Arendusprojekti nimi: T3: Tugev TK tiim

Projekti algus ja lõpp: 02.12.2019 - 04.12.2020

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Projektijuht: Juta Vallikivi

Toetussumma 4000 eurot.

 

Projekti T3 eesmärk on arendada Tartu Kunstikooli õpikogukondi ja õpetajate tiime, et tõhustada toetust kooli õppijatele kaasava hariduse ja coachiva mentorluse abil. Projekti abil paraneb õpetajate omavaheline koostöö ja üheskoos antakse sisend uue perioodi kooli arengukavasse.

Projekti tulemused: 

1. Hästi toimivad TK töötajate valdkonnapõhised tiimid-õpikogukonnad.

2. Tiimid sh ka õpetajad ning õppimist toetavad töötajad teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.

3. Kõik õpetajad oskavad kasutada coachivat mentorlust õppijate või kolleegide toetamiseks.

4. Kõik tiimid panustavad uue TK arengukava koostamisse.