Projektid

TK tiimiarendus


Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1182

Arendusprojekti nimi: TK tiimiarendus

Projekti algus ja lõpp: 10.05.2021 - 20.12.2021

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Projektijuht: Juta Vallikivi

Toetussumma 9 707,80 eurot.

 

Projekt TK Tiimiarendus toetab kooli juhtimise ümberstruktureerimist tiimipõhiseks. Ennastjuhtiva õpetaja ja ennast juhtiva õppija tekkimise toetamiseks toimub täienduskoolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Protsesside jätkusuutlikkuse loomiseks seotakse projekti tegevused uue arengukava loomisega, mis annab kõigile kooli töötajatele võimaluse panustada kooli tulevikku läbi tiimitöö.

Projekti tulemused: 

1. Hästi toimivad TK õpetajate valdkonnapõhised tiimid, kus tegutsevad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja töötajad.

2. Õpetajate tiimid on läbinud koolituse uuema õpikäsitluse ja kaasaegsete koostöövormide valdkonnas, koolitatud on 33 õpetajat ja 2 koolijuhti

3. Tiimid teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.

4. Kõik tiimid panustavad laiendatud osavõtjateringiga arengukava ümarlaual ja koostööpäeval uue TK arengukava koostamisse.

5. Uus kooli struktuur on moodustatud ja uus TK arengukava valmis 2021 lõpuks.

Projekti number: 2014-2020.1.02.21-1182

Arendusprojekti nimi: TK tiimiarendus

Projekti algus ja lõpp: 10.05.2021 - 20.12.2021

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Projektijuht: Juta Vallikivi

Toetussumma 9 707,80 eurot.

 

Projekt TK Tiimiarendus toetab kooli juhtimise ümberstruktureerimist tiimipõhiseks. Ennastjuhtiva õpetaja ja ennast juhtiva õppija tekkimise toetamiseks toimub täienduskoolitus õpetajatele ja koolijuhtidele. Protsesside jätkusuutlikkuse loomiseks seotakse projekti tegevused uue arengukava loomisega, mis annab kõigile kooli töötajatele võimaluse panustada kooli tulevikku läbi tiimitöö.

Projekti tulemused: 


1. Hästi toimivad TK õpetajate valdkonnapõhised tiimid, kus tegutsevad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja töötajad.

2. Õpetajate tiimid on läbinud koolituse uuema õpikäsitluse ja kaasaegsete koostöövormide valdkonnas, koolitatud on 33 õpetajat ja 2 koolijuhti

3. Tiimid teevad omavahel tihedat koostööd ja kaasavad arendustöösse ning õppe rikastamisse tööandjaid ning kohalikke kogukondi.

4. Kõik tiimid panustavad laiendatud osavõtjateringiga arengukava ümarlaual ja koostööpäeval uue TK arengukava koostamisse.

5. Uus kooli struktuur on moodustatud ja uus TK arengukava valmis 2021 lõpuks.