Meie koolist

Tööpakkumised


See on sinu võimalus kujundada uue põlvkonna maailmapilti - Tartu Kunstikool otsib sügiseks väga head kunsti- ja kultuuriloo õpetajat!

Tartu Kunstikool on eesti ainus kunsti- ja disaini erialadele keskendunud kutseõppeasutus. Tartu Kunstikoolis õpitakse 3D disaini, kujundusgraafikat, dekoreerimist ja stilistikat.


Mida ootame:

 • Soovi töötada erinevate õpilastega ja toetada nende maailmapildi kujunemist
 • Koostöisust ja soovi olla TK meeskonna liige
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist - õpetaja oskab valida erinevate metoodikate vahel ning tema koolitunnid on rohkemat kui loeng ja esitlus - seal on teooria ja praktika üksteist toetamas
 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobivad ka muud erinevad õpiteed)


Mida pakume:

 • Õppetööd kolmel päeval nädalas E-R, soovi korral ka L
 • 0,6 ametikoht (võimalus suuremaks panuseks)
 • Palk alustaval õpetajal 1083.-
 • Puhkust 56 päeva, suvel
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda Tartus, Karlovas ja Aparaaditehases
 • Kaasaegseid töötingimusi
 • Tähenduslikku tööd ja võimalust panustada kutseharidusse


Kui oled väljakutseks valmis, siis saada enda lühitutvustus, motivatsioonikiri ja loovülesanne meilile tk@tartukunstikool.ee 26. juuniks

Motivatsioonikiri: lisa motivatsioonikirja, kes on sind enim inspireerinud Tartu Kunstikooli vilistlane

Loovülesanne: Kirjelda (maht kuni üks A4 lehekülg) ühe vabalt valitud teema käsitlemist kunsti- ja kultuuriloo tunnis. Milliseid meetode sa kasutad? Kuidas lõimida teoreetilist ja praktilist (erialast) tööd? Kuidas sa ise tahaksid kunsti- ja kultuurilugu tundma õppida? Näidistunni pikkuseks saab valida 2x45 minutit või pool päeva ehk 4x45 minutit.
 

Tartu Kunstikooli õppekavade ja rakenduskavadega saate tutvuda SIIN.

Tööleasumise aeg 26. august 2024

Tule tutvu Tartu Kunstikooli ja tööpakkumisega lähemalt veebiinfotunnil 25. juunil kell 16:30 Google Meetis meet.google.com/pvb-apgp-msk Näitame lõpetajate portfoolioid ja õpilaste töid, et kandidaadi saaksid aimu, mida ja kuidas meil õpetatakse. Võimalus on esitada oma küsimused!


Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda õpitöö mooduli õpetajat ja koostöö mooduli õpetajat

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida pakume:

 • Ametikoht 0,2-0,4
 • Panustamist kutseharidusse
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda

Kandideerimiseks palume esitada 28. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.

Tööleasumine alates 01.06.2024


Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda multimeedia suuna juhtõpetajat, kelle ülesanne on õppekavasse kaasaegse õppesisu loomine

Multimeedia suuna eesmärk on, et lõpetajad teaksid, kuidas kasutada nii kätt kui digipliiatsit, visualiseerida ideid tänapäevastes rakendustes. Nad oskavad kasutada multimeedia vahendeid nii eneseväljenduseks kui ka eesmärgipäraseks tööks.

Multimeedia on üks suund uuest kestlike tehnoloogiate õppekavast: www.kestlikudtehnoloogiad.ee

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida ootame:

 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobib ka erialane kutseharidus ja muud erinevad õpiteed)
 • Töökogemust multimeedia- või disainivaldkonnas
 • Erialast tehnilist asjatundlikkust ja huvi
 • Koostöisust
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist
 • Soovi töötada erinevate noortega


Mida pakume:

 • Pakume panustamist kutseharidusse, osalise tööajaga, sobib nt erialase töö ja projektide kõrvalt.
 • Ametikoht 0,25 või rohkem (võimalus suuremaks panustamiseks õpetamisse ja arendamisse)
 • Töökoormus 9 tundi nädalas, paindlik ajakasutus
 • Töötasu 485 eurot
 • Puhkus 56 päeva aastas
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda


Kandideerimiseks saada enda lühitutvustus ja nägemus multimeedia õpetamisest ja vajadustest tööturul. Miks sina peaksid olema Tartu Kunstikooli meeskonna liige? Soovime ülevaadet sinu haridusest ja töökogemusest.

Saata: tk@tartukunstikool.ee 15.04.24

Võimalusel kaasame välja valitud kandidaadid rakenduskava kirjutamise laagrisse 18.-19.04

Tööleasumise aeg 01.05.24 või vastavalt võimalusele
(Kui sul on teistsugused ajalised võimalused, võta ikka ühendust ja anna sellest teada)


Tartu Kunstikool otsib oma loominguliste õpilaste ja õpetajate meeskonda SOTSIAALPEDAGOOGI (asendajana vanemapuhkuse ajaks), kellel on valmisolek osaliselt töötada ka vene keeles (Ukraina õpilaste ja vene emakeelega õpilaste sotsiaalpedagoogiline toetamine).

Ametikoht: 0,2 - 0,4 (vastavalt kandidaadi võimalustele)

Tööle asumise aeg: 1. juuni 2024

 

Sotsiaalpedagoog

 • nõustab ja toetab õpilasi psühholoogiliselt, emotsionaalselt ning sotsiaalselt
 • osaleb tugirühma töös
 • edendab õpilaste ja õpetajate koostööd
 • märkab, toetab ja juhendab HEV õpilasi 
 • toetab õppetöös loodavaid meeskonna protsesse
 • nõustab õpetajaid
 • jälgib õpilaste individuaalplaane
 • on valmis toetama ukrainlasi ja vene emakeelega õppijaid

 

Pakume

 • võimalust panustada disainivaldkonna kutseharidusse
 • osalist tööaega, 0,2–0,4 ametikohta
 • töökoormust 7–14 tundi nädalas, paindlikku ajakasutust
 • töötasu alates 361 eurot kuus 
 • puhkust 42 päeva aastas
 • kaasaegset töökeskkonda ja -korraldust
 • kolleegide tuge ja meeskonnatööd
 • enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • värvikaid kolleege ja õpilasi
 • inspireerivat töökeskkonda
 • Tervise edendamise kompensatsiooni

 

Kandideerimiseks palume esitada 5. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.

See on sinu võimalus kujundada uue põlvkonna maailmapilti - Tartu Kunstikool otsib sügiseks väga head kunsti- ja kultuuriloo õpetajat!

Tartu Kunstikool on eesti ainus kunsti- ja disaini erialadele keskendunud kutseõppeasutus. Tartu Kunstikoolis õpitakse 3D disaini, kujundusgraafikat, dekoreerimist ja stilistikat.


Mida ootame:

 • Soovi töötada erinevate õpilastega ja toetada nende maailmapildi kujunemist
 • Koostöisust ja soovi olla TK meeskonna liige
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist - õpetaja oskab valida erinevate metoodikate vahel ning tema koolitunnid on rohkemat kui loeng ja esitlus - seal on teooria ja praktika üksteist toetamas
 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobivad ka muud erinevad õpiteed)


Mida pakume:

 • Õppetööd kolmel päeval nädalas E-R, soovi korral ka L
 • 0,6 ametikoht (võimalus suuremaks panuseks)
 • Palk alustaval õpetajal 1083.-
 • Puhkust 56 päeva, suvel
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda Tartus, Karlovas ja Aparaaditehases
 • Kaasaegseid töötingimusi
 • Tähenduslikku tööd ja võimalust panustada kutseharidusse


Kui oled väljakutseks valmis, siis saada enda lühitutvustus, motivatsioonikiri ja loovülesanne meilile tk@tartukunstikool.ee 26. juuniks

Motivatsioonikiri: lisa motivatsioonikirja, kes on sind enim inspireerinud Tartu Kunstikooli vilistlane

Loovülesanne: Kirjelda (maht kuni üks A4 lehekülg) ühe vabalt valitud teema käsitlemist kunsti- ja kultuuriloo tunnis. Milliseid meetode sa kasutad? Kuidas lõimida teoreetilist ja praktilist (erialast) tööd? Kuidas sa ise tahaksid kunsti- ja kultuurilugu tundma õppida? Näidistunni pikkuseks saab valida 2x45 minutit või pool päeva ehk 4x45 minutit.
 

Tartu Kunstikooli õppekavade ja rakenduskavadega saate tutvuda SIIN.

Tööleasumise aeg 26. august 2024

Tule tutvu Tartu Kunstikooli ja tööpakkumisega lähemalt veebiinfotunnil 25. juunil kell 16:30 Google Meetis meet.google.com/pvb-apgp-msk Näitame lõpetajate portfoolioid ja õpilaste töid, et kandidaadi saaksid aimu, mida ja kuidas meil õpetatakse. Võimalus on esitada oma küsimused!


Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda õpitöö mooduli õpetajat ja koostöö mooduli õpetajat

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida pakume:

 • Ametikoht 0,2-0,4
 • Panustamist kutseharidusse
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda

Kandideerimiseks palume esitada 28. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.

Tööleasumine alates 01.06.2024


Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda multimeedia suuna juhtõpetajat, kelle ülesanne on õppekavasse kaasaegse õppesisu loomine

Multimeedia suuna eesmärk on, et lõpetajad teaksid, kuidas kasutada nii kätt kui digipliiatsit, visualiseerida ideid tänapäevastes rakendustes. Nad oskavad kasutada multimeedia vahendeid nii eneseväljenduseks kui ka eesmärgipäraseks tööks.

Multimeedia on üks suund uuest kestlike tehnoloogiate õppekavast: www.kestlikudtehnoloogiad.ee

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida ootame:

 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobib ka erialane kutseharidus ja muud erinevad õpiteed)
 • Töökogemust multimeedia- või disainivaldkonnas
 • Erialast tehnilist asjatundlikkust ja huvi
 • Koostöisust
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist
 • Soovi töötada erinevate noortega


Mida pakume:

 • Pakume panustamist kutseharidusse, osalise tööajaga, sobib nt erialase töö ja projektide kõrvalt.
 • Ametikoht 0,25 või rohkem (võimalus suuremaks panustamiseks õpetamisse ja arendamisse)
 • Töökoormus 9 tundi nädalas, paindlik ajakasutus
 • Töötasu 485 eurot
 • Puhkus 56 päeva aastas
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda


Kandideerimiseks saada enda lühitutvustus ja nägemus multimeedia õpetamisest ja vajadustest tööturul. Miks sina peaksid olema Tartu Kunstikooli meeskonna liige? Soovime ülevaadet sinu haridusest ja töökogemusest.

Saata: tk@tartukunstikool.ee 15.04.24

Võimalusel kaasame välja valitud kandidaadid rakenduskava kirjutamise laagrisse 18.-19.04

Tööleasumise aeg 01.05.24 või vastavalt võimalusele
(Kui sul on teistsugused ajalised võimalused, võta ikka ühendust ja anna sellest teada)


Tartu Kunstikool otsib oma loominguliste õpilaste ja õpetajate meeskonda SOTSIAALPEDAGOOGI (asendajana vanemapuhkuse ajaks), kellel on valmisolek osaliselt töötada ka vene keeles (Ukraina õpilaste ja vene emakeelega õpilaste sotsiaalpedagoogiline toetamine).

Ametikoht: 0,2 - 0,4 (vastavalt kandidaadi võimalustele)

Tööle asumise aeg: 1. juuni 2024

 

Sotsiaalpedagoog

 • nõustab ja toetab õpilasi psühholoogiliselt, emotsionaalselt ning sotsiaalselt
 • osaleb tugirühma töös
 • edendab õpilaste ja õpetajate koostööd
 • märkab, toetab ja juhendab HEV õpilasi 
 • toetab õppetöös loodavaid meeskonna protsesse
 • nõustab õpetajaid
 • jälgib õpilaste individuaalplaane
 • on valmis toetama ukrainlasi ja vene emakeelega õppijaid

 

Pakume

 • võimalust panustada disainivaldkonna kutseharidusse
 • osalist tööaega, 0,2–0,4 ametikohta
 • töökoormust 7–14 tundi nädalas, paindlikku ajakasutust
 • töötasu alates 361 eurot kuus 
 • puhkust 42 päeva aastas
 • kaasaegset töökeskkonda ja -korraldust
 • kolleegide tuge ja meeskonnatööd
 • enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • värvikaid kolleege ja õpilasi
 • inspireerivat töökeskkonda
 • Tervise edendamise kompensatsiooni

 

Kandideerimiseks palume esitada 5. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.