Õppetöö

Tugirühm

Tartu Kunstikooli tugirühma tegevuse peaeesmärk on kooli õppe- ja kasvatustegevuse toetamine ning kaasava ja õppimist soodustava õpikeskkonna olemasolule kaasaaitamine. Tugirühm nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja kooli töötajaid. Tartu Kunstikooli tugirühma poole saad pöörduda selle liikmete kaudu.

Tugirühma liikmed on:

Roosi Talvik, õppekavajuht

 

Sotsiaalpedagoogid

Anton Aunma

Kristina Timmusk

 

Õpetajate esindajad

Marina Aleksejeva

Tiit Lepp

 

Tugirühma täpsed ülesanded ja töökord on leitavad kodulehelt alajaotuse "Meie koolist" - "Eeskirjad" alt.