News

Ettevõtlusõppe programmi tunnustus 29. November


26. novembril sai tänukirja ettevõtlusõppe programmi "Edu ja Tegu" tunnustuskonkursil meie kooli töötaja Juta Vallikivi seoses ettevõtlusõppe arendamise ja edendamisega. 

Tartu Kunstikool on toonud Eestisse TOY metoodika Soomest. TOY on tiimiõppe metoodika, mis õpetab ettevõtlust päris klientide ja tiimitöö abil. Viimase kuue aasta jooksul on kool tegelenud aktiivselt õppijate iseseisvuse, ettevõtlikkuse ja vastutustunde arendamisega, kasutades tiimicoachimist. Oma kogemusi on jagatud ka teiste koolidega Eestis ja Euroopas.

Kooli ettevõtlusõppe arendamise teekond algas 2014. aastal ja kujunes värvikamaks, viljakamaks ja mitmekesisemaks, kui keegi oskas aimata. Koolis mõisteti kiiresti, et asi ei ole niivõrd ettevõtluses, vaid uuenenud õpikäsitluses, milles ettevõtlikkuse arendamine on loomulik ja hädavajalik komponent. Metoodikat on integreeritud erinevatesse valdkondadesse ja selle märksõnad on tiimiõpe, õpikogukond ja tiimicoachimine; õppija personaalse õpitee disain, eesmärgistamine ja toetamine; päris elu projektid; probleemide lahendamine disainmõtlemise abil; vabadus ja vastutus. TOY metoodika on toonud kooli tiimitöö ja koos õppimise kõigile tasanditele. Rahvusvahelised projektid on toetanud TOY metoodika edasi arendamist ja levitamist nii Euroopas kui ka Eestis. Projekt “Koos ettevõtlikuks!” aitas kooli kogemust viia veel seitsme Eesti koolini ja nelja organisatsioonini Euroopas.

Juta Vallikivi algatas TOY meetodi õppimise ja toomise Tartu Kunstikooli ja Eestisse, olles ise hinnatud koolitaja. Juta on juhtinud kolme ettevõtlikkusega seotud projekti. Lisaks Eestis alternatiivsele ettevõtlusõppe metoodikale on Juta eestvedamisel tõlgitud ja eestindatud ettevõtliku kooli enesehindamisküsimustik ja disainmõtlemise materjalid, mis on kättesaadavad kõigile kasutamiseks: http://inku.ee/materjalid. Juta ja Tartu Kunstikooli ettevõtlusõppe arendamise tulemusena on mitmed kooli vilistlased astunud julgeid samme loomeettevõtjatena.

Suured õnnesoovid Tartu Kunstikooli pere poolt! 

26. novembril sai tänukirja ettevõtlusõppe programmi "Edu ja Tegu" tunnustuskonkursil meie kooli töötaja Juta Vallikivi seoses ettevõtlusõppe arendamise ja edendamisega. 

Tartu Kunstikool on toonud Eestisse TOY metoodika Soomest. TOY on tiimiõppe metoodika, mis õpetab ettevõtlust päris klientide ja tiimitöö abil. Viimase kuue aasta jooksul on kool tegelenud aktiivselt õppijate iseseisvuse, ettevõtlikkuse ja vastutustunde arendamisega, kasutades tiimicoachimist. Oma kogemusi on jagatud ka teiste koolidega Eestis ja Euroopas.

Kooli ettevõtlusõppe arendamise teekond algas 2014. aastal ja kujunes värvikamaks, viljakamaks ja mitmekesisemaks, kui keegi oskas aimata. Koolis mõisteti kiiresti, et asi ei ole niivõrd ettevõtluses, vaid uuenenud õpikäsitluses, milles ettevõtlikkuse arendamine on loomulik ja hädavajalik komponent. Metoodikat on integreeritud erinevatesse valdkondadesse ja selle märksõnad on tiimiõpe, õpikogukond ja tiimicoachimine; õppija personaalse õpitee disain, eesmärgistamine ja toetamine; päris elu projektid; probleemide lahendamine disainmõtlemise abil; vabadus ja vastutus. TOY metoodika on toonud kooli tiimitöö ja koos õppimise kõigile tasanditele. Rahvusvahelised projektid on toetanud TOY metoodika edasi arendamist ja levitamist nii Euroopas kui ka Eestis. Projekt “Koos ettevõtlikuks!” aitas kooli kogemust viia veel seitsme Eesti koolini ja nelja organisatsioonini Euroopas.

Juta Vallikivi algatas TOY meetodi õppimise ja toomise Tartu Kunstikooli ja Eestisse, olles ise hinnatud koolitaja. Juta on juhtinud kolme ettevõtlikkusega seotud projekti. Lisaks Eestis alternatiivsele ettevõtlusõppe metoodikale on Juta eestvedamisel tõlgitud ja eestindatud ettevõtliku kooli enesehindamisküsimustik ja disainmõtlemise materjalid, mis on kättesaadavad kõigile kasutamiseks: http://inku.ee/materjalid. Juta ja Tartu Kunstikooli ettevõtlusõppe arendamise tulemusena on mitmed kooli vilistlased astunud julgeid samme loomeettevõtjatena.

Suured õnnesoovid Tartu Kunstikooli pere poolt!