News

TK-Prax 2.0 järelkaja 25. June madleen


Tartu Kunstikoolis lõppes projekt TK-Prax 2.0, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Antud projekti laiem eesmärk oli tõsta praktikasüsteemi osapoolte teadlikkust ja koostöö motivatsiooni, arendada valdkonna edendamiseks koostöist kultuuri ja võimalusi tööturu vajadustele vastava praktikakorralduse arendamiseks. 

Projekti tegevuste tulemusel suurenes koostöö praktika partneritega, laienes õppijate silmaring ning teadlikkus oma valdkonnast nii oma töö, praktika kui ka karjääri kujundamisel. Samuti arenes õpetajate pädevus stažeerimiste käigus. 

Projekti käigus toimus kaks koolitust praktika partneritele. Koolitused toimusid nii Tartus kui ka Tallinnas. Koolitajateks olid Tartu Kunstikooli tiimicoachid Juta Vallikivi ja Kadi Kreis ning Fontes OÜ-st Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: coaching, mentorlus ning tiimi coaching.

Tartu Kunstikooli õpetajad stažeerisid Haapsalu loomeettevõttes NOLA OÜ, Tallinnas FP2 OÜ, Trükiviis OÜ, mille käigus omandati teadmisi uutest trükkimiste meetoditest. Veel käidi Väimelas TSENTER puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses ning Tartus Eesti Origami Keskus MTÜ-s, mis käsitleb origaamit kui teraapia vormi. 

Tartu Kunstikooli noored osalesid projekti käigus sTARTUp Day üritusel ning Disainiööl. Selle käigus tutvusid noored oma tulevaste töö võimalustega ning said laiema pildi oma valdkonnast. 

Projekti viimases osas kaasati õppetöösse praktikuid. Tartu Kunstikoolis käisid töötubasid tegemas oma ala spetsialistid, kelleks olid: Kadri Lind, Sirje Joala, Laura Kõiv, Kristel Maamaägi ja Kadri Veisner. Praktikud andsid tunde ja töötubasid, milleks olid “Soome-Ugri koomiks", “Tänavakunst”, “Taimedest ruumiline koomiks” ja “Moejoonis”. 

Tartu Kunstikool arendab ka edaspidi koostööd ettevõtetega, tegeleb sellega, et tõsta õppijate pädevust vastavalt tööturu vajadustele. Samuti on plaanis tutvustada disini ja disainmõtlemise tööriistu ettevõtete muutuste juhtimiste ning innovatsiooni läbiviimiseks.

Tartu Kunstikoolis lõppes projekt TK-Prax 2.0, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Antud projekti laiem eesmärk oli tõsta praktikasüsteemi osapoolte teadlikkust ja koostöö motivatsiooni, arendada valdkonna edendamiseks koostöist kultuuri ja võimalusi tööturu vajadustele vastava praktikakorralduse arendamiseks. 

Projekti tegevuste tulemusel suurenes koostöö praktika partneritega, laienes õppijate silmaring ning teadlikkus oma valdkonnast nii oma töö, praktika kui ka karjääri kujundamisel. Samuti arenes õpetajate pädevus stažeerimiste käigus. 

Projekti käigus toimus kaks koolitust praktika partneritele. Koolitused toimusid nii Tartus kui ka Tallinnas. Koolitajateks olid Tartu Kunstikooli tiimicoachid Juta Vallikivi ja Kadi Kreis ning Fontes OÜ-st Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: coaching, mentorlus ning tiimi coaching.

Tartu Kunstikooli õpetajad stažeerisid Haapsalu loomeettevõttes NOLA OÜ, Tallinnas FP2 OÜ, Trükiviis OÜ, mille käigus omandati teadmisi uutest trükkimiste meetoditest. Veel käidi Väimelas TSENTER puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses ning Tartus Eesti Origami Keskus MTÜ-s, mis käsitleb origaamit kui teraapia vormi. 

Tartu Kunstikooli noored osalesid projekti käigus sTARTUp Day üritusel ning Disainiööl. Selle käigus tutvusid noored oma tulevaste töö võimalustega ning said laiema pildi oma valdkonnast. 

Projekti viimases osas kaasati õppetöösse praktikuid. Tartu Kunstikoolis käisid töötubasid tegemas oma ala spetsialistid, kelleks olid: Kadri Lind, Sirje Joala, Laura Kõiv, Kristel Maamaägi ja Kadri Veisner. Praktikud andsid tunde ja töötubasid, milleks olid “Soome-Ugri koomiks", “Tänavakunst”, “Taimedest ruumiline koomiks” ja “Moejoonis”. 

Tartu Kunstikool arendab ka edaspidi koostööd ettevõtetega, tegeleb sellega, et tõsta õppijate pädevust vastavalt tööturu vajadustele. Samuti on plaanis tutvustada disini ja disainmõtlemise tööriistu ettevõtete muutuste juhtimiste ning innovatsiooni läbiviimiseks.