News

Ootame ettevõtteid praktikajuhendajate koolitusele 09. March madleen

Disainmõtlemise ning coachiva mentorluse koolitus annab ettevõtetele ja kooli praktikajuhendajatele esmased oskused disainivaldkonna praktikantide kaasamiseks.


Tartu Kunstikool soovib julgustada ettevõtteid, kes ei ole loomeettevõtted ja on teadvustanud või teadvustamas disaini rolli ettevõtte toimimisel, kaasama disainivaldkonna erialade praktikante. Disainmõtlemise ning coachiva mentorluse koolitus annavad ettevõtetele ja kooli praktikajuhendajatele esmased oskused disainivaldkonna praktikantide kaasamiseks.

Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.

Ootame koolitusele kõiki ettevõtteid, kes soovivad tõsta disainivõimekust ja kellel on soov/valmisolek rakendada disainmõtlemist oma toodete ja teenuste arendamisel, ning kes on valmis kaasama disainivaldkonna erialade praktikante. Samuti ootame õpetajaid, kes juba on Tartu Kunstikooli praktikajuhendajad või soovivad selleks saada ning töökohapõhise õppe juhendajaid.

Toimumise aeg ja koht:

Koolitajad:

  • Kadi Kreis (Tartu Kunstikooli direktor)
  • Maria Kiisküla (Tartu Kunstikooli arendusprojektide juht)

 

 

 

Tartu Kunstikool soovib julgustada ettevõtteid, kes ei ole loomeettevõtted ja on teadvustanud või teadvustamas disaini rolli ettevõtte toimimisel, kaasama disainivaldkonna erialade praktikante. Disainmõtlemise ning coachiva mentorluse koolitus annavad ettevõtetele ja kooli praktikajuhendajatele esmased oskused disainivaldkonna praktikantide kaasamiseks.

Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.

Ootame koolitusele kõiki ettevõtteid, kes soovivad tõsta disainivõimekust ja kellel on soov/valmisolek rakendada disainmõtlemist oma toodete ja teenuste arendamisel, ning kes on valmis kaasama disainivaldkonna erialade praktikante. Samuti ootame õpetajaid, kes juba on Tartu Kunstikooli praktikajuhendajad või soovivad selleks saada ning töökohapõhise õppe juhendajaid.

Toimumise aeg ja koht:

Koolitajad:

  • Kadi Kreis (Tartu Kunstikooli direktor)
  • Maria Kiisküla (Tartu Kunstikooli arendusprojektide juht)