Sisseastumine töökohapõhisesse õppesse

Koostöös ettevõtjatega pakume õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet põhihariduse ja keskhariduse baasil loodud õppekavadel: kujundusgraafik, dekoraator, stilist, 3D kunstnik-kujundaja ja illustraator.


Õppevorm on töökohapõhine. Õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet.

Kui töökohas juhendajat ei ole, saame pakkuda juhendaja koolist.

PRÕM+ programm kaudu toimub töökohapõhise õppe rahastamine.

Töökohapõhised õppekohad luuakse riiklikult vastavalt tööandjate vajadustele ja valmisolekule.

30% kohtadest läheb erialakvalifikatsioonita noortele (noor on kuni 26. eluaastani).

Koolidel (koostöös tööandjatega) on võimalus 2x aastas esitada ettepanek õppekohtade loomiseks.

Õppekohad kinnitab RKT komisjon (Töötukassa, EVEA jt).

Esimene taotlusvoor on tähtajaga 15. aprill 2024.

 

Ettevõtted, kes soovivad töökohapõhist õpet ise ilma PRÕM+ rahastuseta teha, on oodatud kooliga ühendust võtma!

2/3 õppest viib läbi töökoht, ainult 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele.

Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

 

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta. Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale).

Töökohapõhise õppe aluseks on õppeplaan, mille paneb kokku õppija ise koostöös kooli ja ettevõttega. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.

Õpipoiss saab oskused selgeks töötades oma töökohal.

Vaata meie töökohapõhise õppe partnereid SIIT.

 

Küsi lisa: Piret Paluteder, 56213027, piret.paluteder@tartukunstikool.ee

Õppevorm on töökohapõhine. Õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet.

Kui töökohas juhendajat ei ole, saame pakkuda juhendaja koolist.

PRÕM+ programm kaudu toimub töökohapõhise õppe rahastamine.

Töökohapõhised õppekohad luuakse riiklikult vastavalt tööandjate vajadustele ja valmisolekule.

30% kohtadest läheb erialakvalifikatsioonita noortele (noor on kuni 26. eluaastani).

Koolidel (koostöös tööandjatega) on võimalus 2x aastas esitada ettepanek õppekohtade loomiseks.

Õppekohad kinnitab RKT komisjon (Töötukassa, EVEA jt).

Esimene taotlusvoor on tähtajaga 15. aprill 2024.

 


Ettevõtted, kes soovivad töökohapõhist õpet ise ilma PRÕM+ rahastuseta teha, on oodatud kooliga ühendust võtma!

2/3 õppest viib läbi töökoht, ainult 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele.

Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

 

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta. Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale).

Töökohapõhise õppe aluseks on õppeplaan, mille paneb kokku õppija ise koostöös kooli ja ettevõttega. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.

Õpipoiss saab oskused selgeks töötades oma töökohal.

Vaata meie töökohapõhise õppe partnereid SIIT.

 

Küsi lisa: Piret Paluteder, 56213027, piret.paluteder@tartukunstikool.ee