Õppetöö

Õppekavad

Kujundaja (spetsialiseerumisega kujundusgraafikuks, dekoraatoriks, stilistiks, 3D kunstnik-kujundajaks või illustraatoriks) kutsekeskhariduse õppekava ja õppekava rakenduskava, 210 EKAP:

Kujundaja 152118 õppekava .pdf

Kujundaja 152118, 210 EKAP 2018/2019 rakenduskava

 

Kujundaja (spetsialiseerumisega kujundusgraafikuks, dekoraatoriks, stilistiks, 3D kunstnik-kujundajaks või illustraatoriks) kutsehariduse õppekava ja õppekava rakenduskava:

Kujundaja 154918 õppekava.pdf

Kujundaja 154918, 150 EKAP 2018/2019 rakenduskava

 

Kunstnik-kujundaja jätkuõpe – õppeaeg 1 aasta, õppekava maht 60 EKAP, õppevorm koolipõhine

Kunstnik-kujundaja 141139 õppekava.pdf

KUKU 2018/2019 rakenduskava

 

Tartu Kunstikooli varasemad õppekavad on kättesaadavad siit:

3D MODELLEERIJA-VISUALISEERIJA ERIALA ÕPPEKAVA, Kutseõpe keskhariduse baasil (KKB).
Õppekava maht 80 õn

DEKORAATOR-STILISTI ERIALA ÕPPEKAVA, Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil
Õppekava maht 140 õn

DEKORAATOR-STILISTI ERIALA ÕPPEKAVA Kutseõpe keskhariduse baasil (KKB)
Õppekava maht 100 õn

TRÜKIMEEDIA KUJUNDAJA-KÜLJENDAJA ERIALA ÕPPEKAVA Kutsekeskharidusõpe (KKPB)
Õppekava maht 140 õn

TRÜKIMEEDIA KUJUNDAJA-KÜLJENDAJA ERIALA ÕPPEKAVA Kutseõpe keskhariduse baasil (KKB)
Õppekava maht 100 õn