Meie koolist

Rahvusvaheline tegevus


Tartu Kunstikool on akrediteeritud kutsehariduse õpirände hartaga. Akrediteeringuga tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

Rahvusvahelist õpirännet ja koostööd korraldatakse TKs eesmärgiga toetada õppijate ja töötajate valmisolekut osalemiseks rahvusvahelistuvas tööelus ning hakkamasaamiseks  erinevates keele- ja kultuurikeskkondades. Seetõttu pööratakse välispraktikaid, õppelähetusi ja rahvusvahelisi koostööprojekte korraldades võrdselt tähelepanu nii erialaseid kui ka sotsiaalseid, keelelisi ja kultuurilisi teadmisi-oskusi arendavatele tegevustele.

Aastatel 2007-2013 viidi TKs EL elukestva õppe programmi (LLP) kutsehariduse alaprogrammi Leonardo da Vinci (LdV) raames läbi 14 erinevat rahvusvahelist projekti. 2014. aastast jätkub rahvusvaheline tegevus Erasmus+ programmi toetusel. Lisaks LLPle ja Erasmus Plussile on  rahvusvahelisi tegevusi korraldatud Nordplusi, ESFi  ning EMP ja Norra toetusprogrammide rahastusel. Alates 2007. aastast on TK õpilased ja töötajad osalenud välispraktikatel ja -lähetustel ning rahvusvahelistes koostööprojektides ja teistes rahvusvahelistes tegevustes üle 200 korra.

Tartu Kunstikooli rahvusvahelistumise strateegia.

Tartu Kunstikool on Euroopa kunstikoolide võrgustiku ArtECulti liige ja koostööd tehakse igal aastal ka mõne uue partneriga väljastpoolt võrgustikku.

TK partnereid Euroopas:

G. Mazzatinti Gubbio Art High School, Itaalia
Reykjavik Borgarholtsskóli
Lybecker Institute of Crafts and DesignSoome
Städtische Berufsschule für Buchbindetechnik und Fotografie, München
Reykjavik Art School
Grafikwerkstatt Dresden
Gullkistan Centre for Creativity, Island
Hyria Education, Soome
Istituto Omnicomprensivo Polovalboite Cortina d'Ampezzo, Itaalia
Jyväskylä Educational Consortium, Soome
Education & Mobility Bilbao, Hispaania
Keuda Vocational College, Pekka Halonen AcademySoome
Liepaja School of Music, Art and Design, Läti
Lycée des Métiers Toulouse-Lautrec, Prantsusmaa
Marijampolės profesinio rencimo centras, Leedu
Riveria, Soome
Plymouth College Of Art, Suurbritannia
Riga Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Läti
Sataedu Vocational Institute, Soome
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ungari
Centro Zalima, Hispaania
Ljubljana Secondary School of Multimedia and Graphic Technology, Sloveenia
Design Forum Finland
Sastamala Educational Consortium
Ikaalinen College of Craft and Design
, Soome
Vision West Nottinghamshire College,  Ühendkuningriik
College of Design and School of Art of Burgos, Hispaania
European Centre of Entrepreneurship and Innovation, Burgos
Riga School of Design and Art 

Lisainfo: ave.leek@tartukunstikool.ee, anneli.tarto@tartukunstikool.ee

Tartu Kunstikool on akrediteeritud kutsehariduse õpirände hartaga. Akrediteeringuga tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid.

Rahvusvahelist õpirännet ja koostööd korraldatakse TKs eesmärgiga toetada õppijate ja töötajate valmisolekut osalemiseks rahvusvahelistuvas tööelus ning hakkamasaamiseks  erinevates keele- ja kultuurikeskkondades. Seetõttu pööratakse välispraktikaid, õppelähetusi ja rahvusvahelisi koostööprojekte korraldades võrdselt tähelepanu nii erialaseid kui ka sotsiaalseid, keelelisi ja kultuurilisi teadmisi-oskusi arendavatele tegevustele.


Aastatel 2007-2013 viidi TKs EL elukestva õppe programmi (LLP) kutsehariduse alaprogrammi Leonardo da Vinci (LdV) raames läbi 14 erinevat rahvusvahelist projekti. 2014. aastast jätkub rahvusvaheline tegevus Erasmus+ programmi toetusel. Lisaks LLPle ja Erasmus Plussile on  rahvusvahelisi tegevusi korraldatud Nordplusi, ESFi  ning EMP ja Norra toetusprogrammide rahastusel. Alates 2007. aastast on TK õpilased ja töötajad osalenud välispraktikatel ja -lähetustel ning rahvusvahelistes koostööprojektides ja teistes rahvusvahelistes tegevustes üle 200 korra.

Tartu Kunstikooli rahvusvahelistumise strateegia.

Tartu Kunstikool on Euroopa kunstikoolide võrgustiku ArtECulti liige ja koostööd tehakse igal aastal ka mõne uue partneriga väljastpoolt võrgustikku.

TK partnereid Euroopas:

G. Mazzatinti Gubbio Art High School, Itaalia
Reykjavik Borgarholtsskóli
Lybecker Institute of Crafts and DesignSoome
Städtische Berufsschule für Buchbindetechnik und Fotografie, München
Reykjavik Art School
Grafikwerkstatt Dresden
Gullkistan Centre for Creativity, Island
Hyria Education, Soome
Istituto Omnicomprensivo Polovalboite Cortina d'Ampezzo, Itaalia
Jyväskylä Educational Consortium, Soome
Education & Mobility Bilbao, Hispaania
Keuda Vocational College, Pekka Halonen AcademySoome
Liepaja School of Music, Art and Design, Läti
Lycée des Métiers Toulouse-Lautrec, Prantsusmaa
Marijampolės profesinio rencimo centras, Leedu
Riveria, Soome
Plymouth College Of Art, Suurbritannia
Riga Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Läti
Sataedu Vocational Institute, Soome
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ungari
Centro Zalima, Hispaania
Ljubljana Secondary School of Multimedia and Graphic Technology, Sloveenia
Design Forum Finland
Sastamala Educational Consortium
Ikaalinen College of Craft and Design
, Soome
Vision West Nottinghamshire College,  Ühendkuningriik
College of Design and School of Art of Burgos, Hispaania
European Centre of Entrepreneurship and Innovation, Burgos
Riga School of Design and Art 

Lisainfo: ave.leek@tartukunstikool.ee, anneli.tarto@tartukunstikool.ee