Uudised

Ootame koolide meeskondi disainilaborisse 30. jaanuar madleen


Tartu Kunstikool kasutab oma töös kombineeritult disainmõtlemist, visuaalset mõtlemist, mentorlust ja tiimicoachingut. Viimase kahe aasta jooksul oleme oma kogemusi jaganud tööandjatele ja teistele koolidele nii Eestis kui mujal.

Disainmõtlemine on loominguline probleemilahenduse viis, mis sarnaneb disainerite poolt loomeprotsessis kasutatavale meetodile, kuid mida järjest enam rakendatakse sotsiaalses, ärilises, hariduslikus jms kontekstis.

Näited väljakutsetest, mida osalejad on lahendanud: tunniplaani korraldus, 5. taseme õpidisain, HEV õpilaste toetamine, kestliku hariduse disainimine, lõimingud jms.

LOE LISA: https://www.tartukunstikool.ee/et/tasulised-koolitused

Tartu Kunstikool kasutab oma töös kombineeritult disainmõtlemist, visuaalset mõtlemist, mentorlust ja tiimicoachingut. Viimase kahe aasta jooksul oleme oma kogemusi jaganud tööandjatele ja teistele koolidele nii Eestis kui mujal.

Disainmõtlemine on loominguline probleemilahenduse viis, mis sarnaneb disainerite poolt loomeprotsessis kasutatavale meetodile, kuid mida järjest enam rakendatakse sotsiaalses, ärilises, hariduslikus jms kontekstis.

Näited väljakutsetest, mida osalejad on lahendanud: tunniplaani korraldus, 5. taseme õpidisain, HEV õpilaste toetamine, kestliku hariduse disainimine, lõimingud jms.

LOE LISA: https://www.tartukunstikool.ee/et/tasulised-koolitused