Uudised

Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda õppelogistikut! 03. jaanuar madleen


Ametikoht: õppelogistik

Kandideerimise tähtaeg: 15.01.2023

Vestlused kandidaatidega: 20.01.2023

Tööleasumise aeg: 01.02.2023 või esimesel võimalusel

Töökoormus: 0,5–1,0 ametikohta ehk 20–40 tundi nädalas, vastavalt kandidaadi tööstiilile, huvidele ja soovile

Töötasu: 1650 eurot täiskoormuse korral

Puhkus: 35 päeva aastas

Töö iseloom ja paindlikkus: üks osa tööst nõuab süvenemist ja üksinda töötamist, teine osa meeskonnatööd ning suhtlemist. Süvenemist nõudvaid ülesandeid võib teha endale sobival ajal ja kohas. Meeskonnaga ühine tööaeg on üldjuhul 9.00–17.00 ja eeldab kohalolu koolimajas (Eha 41, Tartu).

Haridusnõue: kandidaadil võiks olla magistrikraad või muu töö iseloomuga sobiv haridus või töökogemus

 

Põhiülesanded:

 • vastutab kooli õppetöö logistika eest (sh inimeste, aegade ja ruumide kokku viimise ning muu õppekavast või koostööprojektidest tuleneva õppetöö logistilise korraldamise eest);

 • vastutab õppeinfosüsteemi Tahvel toimimise eest Tartu Kunstikoolis (sh õppetöö ettevalmistus ehk tunnijaotuskava, päevikute loomine, tunniplaaniga seotud toimingud, õppijate info haldamine, õppetoetuste voorude loomine ja haldamine jms);

 • vastutab õppetöö sujuva korraldamise eest (kommunikatsioon ja koostöö kooliperega, valikainetele registreerimine jms);

 • nõustab õpetajaid õppekorralduse osas (õppeinfosüsteem, päevikud jne);

 • vastutab sisseastumise korraldamise eest SAISis;

 • planeerib õppetöö vastavalt õppekavale ja aasta tööplaanile;

 • teeb oma vastutusala ülesannete täitmiseks koostööd meeskondadega, mis lepitakse kokku iga õppeaasta alguses.

 •  

Oled sobilik kandidaat, kui:

 • oled analüütilise mõtlemisega;

 • sulle pakuvad huvi õppelogistika uuenduslikud lähenemised ja haridusinnovatsioon;

 • sulle meeldib töö süsteemidega, mis toimivad inimeste heaks;

 • sulle pakub põnevust, et saad info ja inimesed kokku viia;

 • oled julge ning ei karda eksida;

 • su põhitöö ei ole inimestega suhtlemine, aga see siiski sobib sulle (töö raames pead suhtlema õpetajate ja kooli meeskonnaga).

 

Töö pakub enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui ka välismaal.

Sind toetab töös Tartu Kunstikooli kvaliteedimeeskond/õppeosakond. 

 

Ootame kandidaadilt hiljemalt 15.01.2023 aadressile tk@tartukunstikool.ee kuni ühe A4 lehekülje pikkust analüüsi oma sobivusest õppelogistiku ametikohale, lähtudes enda kogemustest ja eeldustest.

 

Sulle võiksid olla abiks Tartu Kunstikooli siht ja väärtused:

 

Tartu Kunstikool – loovus viib lahendusteni

Tartu Kunstikoolis õpime märkama ja nähtamatut nähtavaks muutma. Toetame annete ja oskuste arendamist, et muuta ühiskond sidusaks, turvaliseks, loovaks ning tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

Tartu Kunstikool on koostöine rahvusvaheline kunsti- ja disainikutsehariduse tipptaseme keskus. Oleme vastutustundlikud eestkõnelejad ja suunanäitajad.

Mida me Tartu Kunstikoolis väärtustame?

Tartu Kunstikoolis väärtustame võrdselt personaalsust ja koostöisust. Meie põhimõte on teha kõike ise ja koos.

Ametikoht: õppelogistik

Kandideerimise tähtaeg: 15.01.2023

Vestlused kandidaatidega: 20.01.2023

Tööleasumise aeg: 01.02.2023 või esimesel võimalusel

Töökoormus: 0,5–1,0 ametikohta ehk 20–40 tundi nädalas, vastavalt kandidaadi tööstiilile, huvidele ja soovile

Töötasu: 1650 eurot täiskoormuse korral

Puhkus: 35 päeva aastas

Töö iseloom ja paindlikkus: üks osa tööst nõuab süvenemist ja üksinda töötamist, teine osa meeskonnatööd ning suhtlemist. Süvenemist nõudvaid ülesandeid võib teha endale sobival ajal ja kohas. Meeskonnaga ühine tööaeg on üldjuhul 9.00–17.00 ja eeldab kohalolu koolimajas (Eha 41, Tartu).

Haridusnõue: kandidaadil võiks olla magistrikraad või muu töö iseloomuga sobiv haridus või töökogemus

 

Põhiülesanded:

 • vastutab kooli õppetöö logistika eest (sh inimeste, aegade ja ruumide kokku viimise ning muu õppekavast või koostööprojektidest tuleneva õppetöö logistilise korraldamise eest);

 • vastutab õppeinfosüsteemi Tahvel toimimise eest Tartu Kunstikoolis (sh õppetöö ettevalmistus ehk tunnijaotuskava, päevikute loomine, tunniplaaniga seotud toimingud, õppijate info haldamine, õppetoetuste voorude loomine ja haldamine jms);

 • vastutab õppetöö sujuva korraldamise eest (kommunikatsioon ja koostöö kooliperega, valikainetele registreerimine jms);

 • nõustab õpetajaid õppekorralduse osas (õppeinfosüsteem, päevikud jne);

 • vastutab sisseastumise korraldamise eest SAISis;

 • planeerib õppetöö vastavalt õppekavale ja aasta tööplaanile;

 • teeb oma vastutusala ülesannete täitmiseks koostööd meeskondadega, mis lepitakse kokku iga õppeaasta alguses.

 •  

Oled sobilik kandidaat, kui:

 • oled analüütilise mõtlemisega;

 • sulle pakuvad huvi õppelogistika uuenduslikud lähenemised ja haridusinnovatsioon;

 • sulle meeldib töö süsteemidega, mis toimivad inimeste heaks;

 • sulle pakub põnevust, et saad info ja inimesed kokku viia;

 • oled julge ning ei karda eksida;

 • su põhitöö ei ole inimestega suhtlemine, aga see siiski sobib sulle (töö raames pead suhtlema õpetajate ja kooli meeskonnaga).

 

Töö pakub enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui ka välismaal.

Sind toetab töös Tartu Kunstikooli kvaliteedimeeskond/õppeosakond. 

 

Ootame kandidaadilt hiljemalt 15.01.2023 aadressile tk@tartukunstikool.ee kuni ühe A4 lehekülje pikkust analüüsi oma sobivusest õppelogistiku ametikohale, lähtudes enda kogemustest ja eeldustest.

 

Sulle võiksid olla abiks Tartu Kunstikooli siht ja väärtused:

 

Tartu Kunstikool – loovus viib lahendusteni

Tartu Kunstikoolis õpime märkama ja nähtamatut nähtavaks muutma. Toetame annete ja oskuste arendamist, et muuta ühiskond sidusaks, turvaliseks, loovaks ning tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

Tartu Kunstikool on koostöine rahvusvaheline kunsti- ja disainikutsehariduse tipptaseme keskus. Oleme vastutustundlikud eestkõnelejad ja suunanäitajad.

Mida me Tartu Kunstikoolis väärtustame?

Tartu Kunstikoolis väärtustame võrdselt personaalsust ja koostöisust. Meie põhimõte on teha kõike ise ja koos.