PRÕM+


2024. aastal alustab PRÕM+ programm, mille tegevused on:

1. Praktika ja töökohapõhise õppe korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides

2. Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine kutse- ja kõrghariduses

3. Kutsemeistrivõistlused ja kutsehariduse populariseerimine

4. Kutseõppe kvaliteedi hindamine

 

Töökohapõhised õppekohad luuakse riiklikult prioriteetsetes (lisandub info, mis need täpselt on) ja majanduse kasvuvaldkondades (tootmine, metall, meditsiin, IT jne) vastavalt tööandjate vajadustele ja valmisolekule.

30% kohtadest läheb erialakvalifikatsioonita noortele (noor on kuni 26. eluaastani).

Koolidel (koostöös tööandjatega) on võimalus 2x aastas esitada ettepanek õppekohtade loomiseks.

Õppekohad kinnitab RKT komisjon (esindajad Töötukassa-st, EVEA-st jt).

Esimene taotlusvoor on tähtajaga 15. aprill 2024.

 

PRÕM programm on lõppenud.

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur. 

Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015-31.12.2022, pikenes 2023. aasta lõpuni.

Programmi raames toetati järgnevaid tegevusi:

8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Kunstikool osales tegevustes 8.4, 8.6, 8.7 ja 8.8.

 

Projektijuhid:

Piret Paluteder (piret.paluteder@tartukunstikool.ee) PRÕM, PRÕM+ praktikasüsteem ja õpipoiss

Aigi Kallaste (aigi.kallaste@tartukunstikool.ee) PRÕM täiendav eesti keele õpe

2024. aastal alustab PRÕM+ programm, mille tegevused on:

1. Praktika ja töökohapõhise õppe korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides

2. Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine kutse- ja kõrghariduses

3. Kutsemeistrivõistlused ja kutsehariduse populariseerimine

4. Kutseõppe kvaliteedi hindamine

 

Töökohapõhised õppekohad luuakse riiklikult prioriteetsetes (lisandub info, mis need täpselt on) ja majanduse kasvuvaldkondades (tootmine, metall, meditsiin, IT jne) vastavalt tööandjate vajadustele ja valmisolekule.

30% kohtadest läheb erialakvalifikatsioonita noortele (noor on kuni 26. eluaastani).

Koolidel (koostöös tööandjatega) on võimalus 2x aastas esitada ettepanek õppekohtade loomiseks.

Õppekohad kinnitab RKT komisjon (esindajad Töötukassa-st, EVEA-st jt).


Esimene taotlusvoor on tähtajaga 15. aprill 2024.

 

PRÕM programm on lõppenud.

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur. 

Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015-31.12.2022, pikenes 2023. aasta lõpuni.

Programmi raames toetati järgnevaid tegevusi:

8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Kunstikool osales tegevustes 8.4, 8.6, 8.7 ja 8.8.

 

Projektijuhid:

Piret Paluteder (piret.paluteder@tartukunstikool.ee) PRÕM, PRÕM+ praktikasüsteem ja õpipoiss

Aigi Kallaste (aigi.kallaste@tartukunstikool.ee) PRÕM täiendav eesti keele õpe