Kasulikud materjalid


Disainmõtlemise metoodika

EntreToy projekti abil oleme teinud eesti õpetajatele eesti keeles kättesaadavaks IDEO (www.ideo.com) poolt loodud disainmõtlemise käsiraamatu ja töölehed.

 

Ettevõtliku kooli arendamine 

Üks projekti EntreToy tegevusi oli tõlkida eesti keelde Belgias välja töötatud kogumik, mis kirjeldab ettevõtlikku kooli. Kirjeldusele lisaks on välja töötatud küsimustik, mille abil saab hinnata oma kooli ettevõtlikkuse taset. Lähtekohaks on usk, et mida ettevõtlikkum on kool ise, seda rohkem toetab kool õppijate ettevõtlikuks arenemist. Materjalid on sobilikud nii üldhariduskoolidele kui kutse- ja kõrghariduse asutustele.
Oleme küsimustikku kohandanud Eesti oludest ja Tartu Kunstikooli TOY-kogemusest lähtuvalt. Soovitame küsimustikku kasutada kooli kui terviku hindamiseks, seda võiksid täita erinevad osapooled: õpetajad, juhtkond, õppijad, partnerid. Tulemus annab kätte suunad, millele kool võiks keskenduda järgneval perioodil.

Disainmõtlemise metoodika

EntreToy projekti abil oleme teinud eesti õpetajatele eesti keeles kättesaadavaks IDEO (www.ideo.com) poolt loodud disainmõtlemise käsiraamatu ja töölehed.

 

Ettevõtliku kooli arendamine 

Üks projekti EntreToy tegevusi oli tõlkida eesti keelde Belgias välja töötatud kogumik, mis kirjeldab ettevõtlikku kooli. Kirjeldusele lisaks on välja töötatud küsimustik, mille abil saab hinnata oma kooli ettevõtlikkuse taset. Lähtekohaks on usk, et mida ettevõtlikkum on kool ise, seda rohkem toetab kool õppijate ettevõtlikuks arenemist. Materjalid on sobilikud nii üldhariduskoolidele kui kutse- ja kõrghariduse asutustele.
Oleme küsimustikku kohandanud Eesti oludest ja Tartu Kunstikooli TOY-kogemusest lähtuvalt. Soovitame küsimustikku kasutada kooli kui terviku hindamiseks, seda võiksid täita erinevad osapooled: õpetajad, juhtkond, õppijad, partnerid. Tulemus annab kätte suunad, millele kool võiks keskenduda järgneval perioodil.