News

Tunnustati TK praktikasüsteemi ja töökohapõhist õpet 12. June madleen


Tartu Kunstikool pälvis kvaliteedimärgised:

  • "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027"
  • "Tunnustatud kvaliteediga töökohapõhine õpe 2023-2027"

 

Praktikaprotsessi kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse-ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

Haridus- ja Noorteamet on programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ (PRÕM) raames juba kuuendat aastat koole toetamas oma kutse- ja kõrgkoolide praktika ja kutsekoolide töökohapõhise õppe protsesside analüüsimisel ja parendustegevuste väljaselgitamisel, hiljem ka nõustamiste raames nende elluviimisel.

 

Kuidas tunnustamisprotsess välja näeb?

Tunnustamise esimeses etapis läbivad koolide esindajad koolituse, mille käigus selgitatakse eneseanalüüsi koostamise põhimõtteid ja tehakse praktiline töö. Seejärel viib kool etteantud hindamiskriteeriumite abil läbi enesehindamise, mis annab võimaluse analüüsida praktikasüsteemi kui terviku toimivust koolis ning analüüsi tulemustele tuginedes kaardistada praktikaga seonduvad tugevad ja arendamist vajavad küljed. Protsess kestis poolteist kuud (veebruari algusest 10. märtsini), mil täitsime ühiselt dokumente ja tegime koostööpäevi koolis ning ka kooliväliselt.

Järgnevas etapis tutvusid assessorid kooli poolt esitatud praktika enesehindamise aruande ja selles viidatud praktikadokumentatsiooniga ja intervjueerivad koolikülastusel praktikaga seotud osapooli. 24. aprill toimus praktika- ja 25. aprillil töökohapõhise õppe hindamiskülastus. Meie assessorid olid Katriin Visnapuu (praktikaprotsessi tunnustamise projekti juhtassessor), Eda Anton (PRÕM arendusjuht) ja Piret Lilover (PRÕM arendusjuht) ka. Meie poolt olid esindatud erinevate erialade õppijad, erinevatelt tasemetelt ja ettevõtted olid nii Tartust, Tallinnast kui ka Küproselt.

Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni sisuanalüüsile ning kooli enesehindamisraportile tuginedes andisd assessorid koolile kirjaliku tagasiside praktikasüsteemi toimivuse, tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas, samuti tegid nad ettepanekuid praktikasüsteemi tõhustamiseks. Kõrvalseisja pilk on ikka terasem ja aitab meil endast paremini aru saada. Korralduslikult on mitmeid asju, mida soovime koolina paremini teha ning raport, kokkusaamised ja vestlused annavad teadmisi, mida täpsemalt on vaja teha. Ei tea ju, kuhu maailm liigub ja mida töötamise tulevik toob, kas/kuidas kaob piir kooli- ja tööelu vahel.

 

Tartu Kunstikool pälvis kvaliteedimärgised:

  • "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027"
  • "Tunnustatud kvaliteediga töökohapõhine õpe 2023-2027"

 

Praktikaprotsessi kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse-ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

Haridus- ja Noorteamet on programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ (PRÕM) raames juba kuuendat aastat koole toetamas oma kutse- ja kõrgkoolide praktika ja kutsekoolide töökohapõhise õppe protsesside analüüsimisel ja parendustegevuste väljaselgitamisel, hiljem ka nõustamiste raames nende elluviimisel.

 

Kuidas tunnustamisprotsess välja näeb?

Tunnustamise esimeses etapis läbivad koolide esindajad koolituse, mille käigus selgitatakse eneseanalüüsi koostamise põhimõtteid ja tehakse praktiline töö. Seejärel viib kool etteantud hindamiskriteeriumite abil läbi enesehindamise, mis annab võimaluse analüüsida praktikasüsteemi kui terviku toimivust koolis ning analüüsi tulemustele tuginedes kaardistada praktikaga seonduvad tugevad ja arendamist vajavad küljed. Protsess kestis poolteist kuud (veebruari algusest 10. märtsini), mil täitsime ühiselt dokumente ja tegime koostööpäevi koolis ning ka kooliväliselt.

Järgnevas etapis tutvusid assessorid kooli poolt esitatud praktika enesehindamise aruande ja selles viidatud praktikadokumentatsiooniga ja intervjueerivad koolikülastusel praktikaga seotud osapooli. 24. aprill toimus praktika- ja 25. aprillil töökohapõhise õppe hindamiskülastus. Meie assessorid olid Katriin Visnapuu (praktikaprotsessi tunnustamise projekti juhtassessor), Eda Anton (PRÕM arendusjuht) ja Piret Lilover (PRÕM arendusjuht) ka. Meie poolt olid esindatud erinevate erialade õppijad, erinevatelt tasemetelt ja ettevõtted olid nii Tartust, Tallinnast kui ka Küproselt.

Koolist saadud informatsiooni ja dokumentatsiooni sisuanalüüsile ning kooli enesehindamisraportile tuginedes andisd assessorid koolile kirjaliku tagasiside praktikasüsteemi toimivuse, tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade osas, samuti tegid nad ettepanekuid praktikasüsteemi tõhustamiseks. Kõrvalseisja pilk on ikka terasem ja aitab meil endast paremini aru saada. Korralduslikult on mitmeid asju, mida soovime koolina paremini teha ning raport, kokkusaamised ja vestlused annavad teadmisi, mida täpsemalt on vaja teha. Ei tea ju, kuhu maailm liigub ja mida töötamise tulevik toob, kas/kuidas kaob piir kooli- ja tööelu vahel.