News

Kandideeri TK ja VOCO uue õppekava ettevalmistuskoolitusele 18. December madleen


Kas tunned, et oled valmis võtma vastu põneva väljakutse ja panustama uuendusliku õppekava rakendamisse? See on Sinu võimalus olla nii õpetaja kui ka õppesisu looja ning õppija.

Kutsume õpetajaid osalema koolitusel, mis valmistab ette uuendusliku, laiapõhjalise ja interdistsiplinaarse õppekava õpetamiseks. Koolituse läbinutele avaneb võimalus panustada uue õppekava loomisse ja arendamisse, kandideerides kestlike tehnoloogiate õpetajate meeskonna liikmeks. Koolitusel osalemine annab suurepärase võimaluse avastada, kas töö uuendusliku õpetajana on innustav ja sobib Sulle!

Tartu Kunstikool (TK) ja Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO) loovad uut ühist nelja-aastast innovaatilist kestlike tehnoloogiate õppekava (2024. aasta) kutsekeskhariduse tasemel. Koos hakkavad õppima nelja valdkonna õppijad: digitehnoloogia, nutikad seadmed, disain ja materjaliringlus. Ootame õppima nii üldainete õpetajaid kui spetsialiste, kelle erialane ettevalmistus lubab õpetada ükskõik missuguses eelnimetatud neljast valdkonnast.

Koolitajateks on TK ja VOCO õpetajad/meistrid ning koolide partnerid. Koolituse läbimise järel võid saada võimaluse liituda üldainete- või erialaõpetajate meeskonnaga, mille iga liige väärtustab coachiva mentorluse põhimõtteid.

Koolitusel tutvud teemadega nagu koostöine õppimine ja õpetamine, disainmõtlemine, STEAM-õpe, meeskonnas õppimise toetamine, mentorluse ja coachingu põhimõtted, sh tiimicoaching, koosloome jne.

 

Koolituse toimumisajad on:

 • 25.-26.01 Esimene sessioon
 • 26.-27.02 Teine sessioon
 • 18.-19.03 Kolmas sessioon
 • 18.-19.04 Neljas sessioon
 • Vahemikus 29.04-07.05 on kaks  päeva vaatluspraktikat
 • 16.-17.05 Viies sessioon

 

Pakume kandidaadile järgmisi võimalusi:

 • osaleda suurepärastel koolitustel, mille kasutegur ulatub konkreetsest tööpakkumisest kaugemalegi;
 • olla osa haridusuuendajate võrgustikust;
 • olla osa meeskonnast, mis arendab ja käivitab innovaatilise õppekava;
 • õppida ja töötada koos kogenud õpetajate, meistrite ja oma valdkonna spetsialistidega.

 

Ootame kandidaadilt:

 • valmidust meeskonnatööks;
 • innovaatilisust ja avatust kaasaegsetele õpetamisviisidele;
 • head suhtlus- ja koostööoskust;
 • aktiivset osalemist koolitustel;
 • huvi koostöise õpetamise, disainmõtlemise ja STEAM-õppe vastu.

 

Infominutid õppekava koostamise ja koolitusele kandideerimise kohta toimuvad 19. detsembril kell 16.00 ja 4. jaanuaril kell 16.00 veebis.

 

19. detsembri LIITUMISLINK

4. jaanuari LIITUMISLINK


 

Kandideeri lingil https://forms.gle/joJXfsT16VZqsxfE9

 

Kandideerimise tähtaeg 11. jaanuar 2024.

Koolitusele oodatute nimekiri avalikustatakse 15. jaanuaril 2024.

Kas tunned, et oled valmis võtma vastu põneva väljakutse ja panustama uuendusliku õppekava rakendamisse? See on Sinu võimalus olla nii õpetaja kui ka õppesisu looja ning õppija.

Kutsume õpetajaid osalema koolitusel, mis valmistab ette uuendusliku, laiapõhjalise ja interdistsiplinaarse õppekava õpetamiseks. Koolituse läbinutele avaneb võimalus panustada uue õppekava loomisse ja arendamisse, kandideerides kestlike tehnoloogiate õpetajate meeskonna liikmeks. Koolitusel osalemine annab suurepärase võimaluse avastada, kas töö uuendusliku õpetajana on innustav ja sobib Sulle!

Tartu Kunstikool (TK) ja Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO) loovad uut ühist nelja-aastast innovaatilist kestlike tehnoloogiate õppekava (2024. aasta) kutsekeskhariduse tasemel. Koos hakkavad õppima nelja valdkonna õppijad: digitehnoloogia, nutikad seadmed, disain ja materjaliringlus. Ootame õppima nii üldainete õpetajaid kui spetsialiste, kelle erialane ettevalmistus lubab õpetada ükskõik missuguses eelnimetatud neljast valdkonnast.

Koolitajateks on TK ja VOCO õpetajad/meistrid ning koolide partnerid. Koolituse läbimise järel võid saada võimaluse liituda üldainete- või erialaõpetajate meeskonnaga, mille iga liige väärtustab coachiva mentorluse põhimõtteid.

Koolitusel tutvud teemadega nagu koostöine õppimine ja õpetamine, disainmõtlemine, STEAM-õpe, meeskonnas õppimise toetamine, mentorluse ja coachingu põhimõtted, sh tiimicoaching, koosloome jne.

 

Koolituse toimumisajad on:

 • 25.-26.01 Esimene sessioon
 • 26.-27.02 Teine sessioon
 • 18.-19.03 Kolmas sessioon
 • 18.-19.04 Neljas sessioon
 • Vahemikus 29.04-07.05 on kaks  päeva vaatluspraktikat
 • 16.-17.05 Viies sessioon

 

Pakume kandidaadile järgmisi võimalusi:

 • osaleda suurepärastel koolitustel, mille kasutegur ulatub konkreetsest tööpakkumisest kaugemalegi;
 • olla osa haridusuuendajate võrgustikust;
 • olla osa meeskonnast, mis arendab ja käivitab innovaatilise õppekava;
 • õppida ja töötada koos kogenud õpetajate, meistrite ja oma valdkonna spetsialistidega.

 

Ootame kandidaadilt:

 • valmidust meeskonnatööks;
 • innovaatilisust ja avatust kaasaegsetele õpetamisviisidele;
 • head suhtlus- ja koostööoskust;
 • aktiivset osalemist koolitustel;
 • huvi koostöise õpetamise, disainmõtlemise ja STEAM-õppe vastu.

 

Infominutid õppekava koostamise ja koolitusele kandideerimise kohta toimuvad 19. detsembril kell 16.00 ja 4. jaanuaril kell 16.00 veebis.

 

19. detsembri LIITUMISLINK

4. jaanuari LIITUMISLINK


 

Kandideeri lingil https://forms.gle/joJXfsT16VZqsxfE9

 

Kandideerimise tähtaeg 11. jaanuar 2024.

Koolitusele oodatute nimekiri avalikustatakse 15. jaanuaril 2024.