HEV õppijatele pakutavad õppimisvõimalused


Vastuvõtuprotsessis püüame alati arvestada kandidaatide eripäraga. Tartu Kunstikoolis on alati õpetatud ka HEV (hariduslike erivajadustega) õppijaid. Paremate valikute tegemiseks soovitame arvestada Kujundaja kutsestandardiga, millel meie õppekavad põhinevad. Allpool on välja toodud mõned olulised punktid.

Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine erialaste teadmiste ning oskuste abil. Kujundaja töö eesmärgiks on keskkonna ja objektide kujundamine ning teabe esitamine esteetiliselt, korrastatud ja mõtestatud moel. Ta lähtub etteantud ülesandest ja loob eesmärgipärase lahenduse.

Tööosad

A.1 Lähteülesande analüüsimine, kujunduse eelarvestamine ja ressursside kooskõlastamine

A.2 Kujunduse loomine

A.3 Kujunduslahenduse kooskõlastamine tellija, meeskonna ja partneritega

Allikas

 

Tartu Kunstikoolis õppimises juures on oluline õppija enda vabadus ja vastutus oma õpingute juhtimises. 

Muukeelsetele õppijatele korraldame eesti keele lisatunde.

Meie koolis on edukalt hakkama saanud düsleksia, düsgraafia ja düskalkuuliaga õppijad.

Oluline tegevusnäitaja meie erialadel on, et õppija ja tulevane kujundaja kutse omav õppija on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamise nimel.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust õpingute lõpetamisel erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Koos eriliste õpilastega on aasta-aastalt edenenud ka meie õpetajad  -  suurenenud on nii õpetajate teadmised kui oskused, et HEV õppijatele õppetööd jõukohaseks ning mitmekesiseks teha ja õpilastele vajalikku tuge pakkuda.  Koolis töötab Tugirühm, kes õppijaid ja õpetajaid toetab.

 

Hariduslikuks erivajaduseks kutseõppes loetakse:

Emotsionaalsed raskused, käitumisraskused

Intellektipuue, läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppel

Intellektipuue, läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppel

Terviseseisund (kroonilised ja pikaajalised haigused)

Kuulmispuue

Liikumispuue

Nägemispuue

Püsivad õpiraskused

Õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus

Vastuvõtuprotsessis püüame alati arvestada kandidaatide eripäraga. Tartu Kunstikoolis on alati õpetatud ka HEV (hariduslike erivajadustega) õppijaid. Paremate valikute tegemiseks soovitame arvestada Kujundaja kutsestandardiga, millel meie õppekavad põhinevad. Allpool on välja toodud mõned olulised punktid.

Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine erialaste teadmiste ning oskuste abil. Kujundaja töö eesmärgiks on keskkonna ja objektide kujundamine ning teabe esitamine esteetiliselt, korrastatud ja mõtestatud moel. Ta lähtub etteantud ülesandest ja loob eesmärgipärase lahenduse.

Allikas

 

Tartu Kunstikoolis õppimises juures on oluline õppija enda vabadus ja vastutus oma õpingute juhtimises. 

Muukeelsetele õppijatele korraldame eesti keele lisatunde.

Meie koolis on edukalt hakkama saanud düsleksia, düsgraafia ja düskalkuuliaga õppijad.

Oluline tegevusnäitaja meie erialadel on, et õppija ja tulevane kujundaja kutse omav õppija on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamise nimel.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust õpingute lõpetamisel erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Koos eriliste õpilastega on aasta-aastalt edenenud ka meie õpetajad  -  suurenenud on nii õpetajate teadmised kui oskused, et HEV õppijatele õppetööd jõukohaseks ning mitmekesiseks teha ja õpilastele vajalikku tuge pakkuda.  Koolis töötab Tugirühm, kes õppijaid ja õpetajaid toetab.

 

Hariduslikuks erivajaduseks kutseõppes loetakse:

Emotsionaalsed raskused, käitumisraskused

Intellektipuue, läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppel

Intellektipuue, läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppel

Terviseseisund (kroonilised ja pikaajalised haigused)

Kuulmispuue

Liikumispuue

Nägemispuue

Püsivad õpiraskused

Õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus

Tööosad

A.1 Lähteülesande analüüsimine, kujunduse eelarvestamine ja ressursside kooskõlastamine

A.2 Kujunduse loomine

A.3 Kujunduslahenduse kooskõlastamine tellija, meeskonna ja partneritega