News

EntreVET mustrijopedele lisaks valmisid ka buffid! 24. August Roosi

Erasmus+ poolt rahastatud EntreVET projekti raames valminud Mustrijopedele lisaks on valminud ka sobivate mustritega buffid ehk torusallid!

Valminud jopede kohta loe lisaks ka siit: http://opleht.ee/2018/05/uued-roivad-tartu-kunstikoolist/


Projektist lähemalt: 

EntreVET. Cultural Features in Product Design. Entrepreneurial Initiative in VET. 2016–2018

 

Print

Projekt on suunatud kunsti-ja disainivaldkonna õppijate ettevõtlikkuse ja tootedisaini alaste oskuste arendamisele, pidades silmas nende väljavaateid loomemajanduse tööturul. Ühtlasi keskenduvad  tegevused osalejate kultuuriteadlikkusele ning visuaalsetele, digikujunduse ja rahvusvahelise meeskonnatöö oskustele. Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.

Koordinaator:
Tartu Kunstikool
Partnerid:
Lybeckeri käsitöö- ja disainikool
Gubbio Kunstikool
Burgose kunsti- ja disainikool
Euroopa äri- ja innovatsioonikeskus Burgoses

 Õpitoad
1. Tartu (veebipõhine): Cultural Heritage in Digital Design
2. Burgos: From the idea to the product: learning an artistic productive process
2.  Gubbio: Creative self-employment as freedom and responsibility
3. Soome: Sales strategies and tools as basis for product development; web- and pop-up stores

Info:
roosi.talvik@tartukunstikool.ee

Projektist lähemalt: 

EntreVET. Cultural Features in Product Design. Entrepreneurial Initiative in VET. 2016–2018

 

Print

Projekt on suunatud kunsti-ja disainivaldkonna õppijate ettevõtlikkuse ja tootedisaini alaste oskuste arendamisele, pidades silmas nende väljavaateid loomemajanduse tööturul. Ühtlasi keskenduvad  tegevused osalejate kultuuriteadlikkusele ning visuaalsetele, digikujunduse ja rahvusvahelise meeskonnatöö oskustele.
Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.

Koordinaator:
Tartu Kunstikool
Partnerid:
Lybeckeri käsitöö- ja disainikool
Gubbio Kunstikool
Burgose kunsti- ja disainikool
Euroopa äri- ja innovatsioonikeskus Burgoses

 Õpitoad
1. Tartu (veebipõhine): Cultural Heritage in Digital Design
2. Burgos: From the idea to the product: learning an artistic productive process
2.  Gubbio: Creative self-employment as freedom and responsibility
3. Soome: Sales strategies and tools as basis for product development; web- and pop-up stores

Info:
roosi.talvik@tartukunstikool.ee