Projektid

TK-PRAX 3.0


Projekt "TK-Prax 3.0" arendab Tartu Kunstikooli praktikabaasi väljapoole disainivaldkonna piire soovides kaasata mitte-loomeettevõtteid disainiharidusse. Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.

Projekti nimi: TK-Prax 3.0

Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0608

Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022

Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020

Kogumaksumus ja toetus: 40 368,68 EUR

Projektijuht: Maria Kiisküla

Kontakt: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

Projekt "TK-Prax 3.0" arendab Tartu Kunstikooli praktikabaasi väljapoole disainivaldkonna piire soovides kaasata mitte-loomeettevõtteid disainiharidusse. Projekt arendab praktikapartnerite võrgustikku ja valdkonnasisest ning -välist koostööd, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab võrgustiku uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku ka kooli õpetajaid. Projekt aitab ettevõtetel luua uue generatsiooni töötajatele sobilikumat töö- ja õppimise keskkonda juba praktika käigus.

Projekti nimi: TK-Prax 3.0

Projekti nr: 2014-2020.1.05.20-0608

Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022

Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Taotlusvoor: 1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020


Kogumaksumus ja toetus: 40 368,68 EUR

Projektijuht: Maria Kiisküla

Kontakt: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee