Õppetöö

Töökohapõhine õpe

Tartu Kunstikool on valmis töökohapõhist õpet ellu viima koolis õpetatavatel erialadel, kui on olemas huvituvad ettevõtted ja õpilased.

Koostöös ettevõtjatega saame pakkuda õpipoisiõpet järgmistel õppekavadel: kujundusgraafik, dekoraator, stilist, 3D kunstnik-kujundaja ja illustraator.

Oleme valmis välja töötama ka täiesti uue õppekava, mis vastab tööandja vajadusele.

Töökohapõhise õppe koolituskohtadele võtame vastu neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad:
1. detsember (õpingute algus 1. jaanuar-30. märts),
1. märts (õpingute algus 1. aprill-31. juuli),
1. juuni (õpingute algus 1. august-30. september)
1. september (õpingute algus 1. oktoober-31. detsember).

Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kooli ja ettevõtte koostöös. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu. Õpipoiss saab ameti selgeks töötades meistri juhendamisel ettevõttes. Juhendaja/meister saab õpipoisi juhendamise eest tasu.

Seisuga november 2018 onTartu Kunstikoolil töökohapõhise õppe kohad ettevõtetes Cybersmithy OÜ, Tipi OÜ ja Velvet OÜ.

Koostöös ettevõtetega koolitatakse kujundusgraafikuid ja 3D kujundajaid.

https://www.shapeways.com/create?li=redirect

https://www.velvet.ee/

https://haiku.ee/

Aastal 2018 juunis lõpetas kooli meie esimene töökohapõhine õppija Martin Lazarev ja sai kujundaja kutsekeskhariduse 4. taseme kvalifikatsiooni. Martin jätkas õpinguid kohe Tartu Kunstikoolis ja sai ka 5. taseme kujundaja kvalifikatsiooni.

Novembri 2018 seisuga õpivad töökohapõhiselt viis õppijat põhihariduse baasil ja üks õppija keskhariduse baasil. 

 

Töökohapõhisest õppest õppijale

Töökohapõhisest õppest tööandjale

 

Korduma Kippuvad Küsimused

Õpipoissi tasustatakse tunnitasu alusel ja mõnel kuul on  töötunde nii vähe, et sotsiaalmaksu miinimum ei täitu. Kas ettevõte peab siiski miinimumkuutasu summalt tasuma sotsiaalmaksu? Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 2 kohaselt tasutakse sotsiaalmaksu minimaalselt kuutasu alammääralt töötajate ja ametnike puhul. Seega, kui õpipoisiga on sõlmitud tööleping, on selle alusel makstav tasu töötasu ning kehtivad tavalised sotsiaalmaksu tasumise reeglid (sh minimaalne tasu, millelt sotsiaalmaksu maksma peab). Kui õpipoisiga töölepingut sõlmitud ole, ei kehti miinimum kuutasult sotsiaalmaksu maksmise kohustus ning sotsiaalmaksu makstakse praktikalepingu alusel makstud tasult.

Kas õppija tasustamist õppeperioodi ajal võiks käsitleda ka stipendiumina? Õpipoisile makstava tasu käsitamiseks stipendiumina ei ole hetkel alust. Olemuslikult on tegu töö tegemise/teenuse osutamise eest makstava tasuga.

Kas õpipoiss tuleb kanda töötajate registrisse? Jah, tööandja peab õpipoisi kandma  töötamise registrisse. Kõik füüsilise isiku töötamised, millelt tekib maksukohustus Eestis, tuleb registreerida. Ka võlaõigusliku lepingu alusel.

 

Õpipoisiõpe Tartu Kunstikoolis: planeerime 2018. aastal avada õpipoisiõppe grupi, mis koosneb erinevate erialade õppijatest.  Seni on kasutanud töökohapõhist õpet enamasti ettevõtete töötajad erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks. Tartu Kunstikoolis õpib 2018 novembri seisuga kuus töökohapõhist õppijat kolmes erinevas ettevõttes. Koostööd on tehtud ettevõtetega Standfold OÜ, Velvet DP OÜ, MTÜ Eesti trükimuuseum, ADDDO OÜ, Cybersmithy OÜ ja Tipi OÜ.

Infoks ettevõtetele: hetkel on ootel üle 20-ne noore inimese, kes soovivad omandada ametit töökohapõhiselt!

 

Vaata lisa: Delfist ja Kutseharidus.ee

Küsi lisa: Piret Paluteder, tel 5621 3027, piret.paluteder [at] tartukunstikool.ee

Meede: 1.5.2. Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine.

Projekt: PRÕM

Tegevus: 8.6 Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine 2015-2018