Vastuvõtt

Spetsialiseerumised

Tartu Kunstikoolis saab kujundaja erialal spetsialiseeruda mitmel erineval suunal. Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha ning kuidas väheste vahenditega võimsaid tulemusi saavutada.


Meil on võimalik õppida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil.

Põhihariduse baasil saab õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Keskhariduse baasil saab õppida stilistiks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks.

4. taseme kujundaja kutsehariduse olemasolul saab Tartu Kunstikoolis omandada ka 5. taseme kutsehariduse dekoraatori, stilisti, kujundusgraafiku, 3D kunstnik-kujundaja või illustraatori spetsialiseerumisel.

Eelnev kunstikogemus pole tähtis - peamine on see, et oled uudishimulik, avatud ja õppimisvõimeline ning suudad juurelda, analüüsida, mõelda. Tartu Kunstikool ongi koht õppimiseks ja avastamiseks! 

Allpool saad end meie spetsialiseerumistega täpsemalt kurssi viia.

Tartu Kunstikooli ettevalmistuskursusele saad registreeruda SIIN.

3D kunstnik-kujundaja põhihariduse baasil

3D kunstnik-kujundaja põhihariduse baasil

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe, 4. taseÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3.5 aastat

See on nutikas eriala kutseõppes, mille aluseks on nii 3D tehnilised (3D-modelleerimine, tekstuurimine, valgustamine, varjundamine, renderdamine, digivoolimine jne) kui ka üldkunstialased oskused (näiteks maalimine, joonistamine, värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon). Lisaks on viis korda aastas toimuvate ühenädalaste erialaste töötubade raames võimalik põhjalikumalt õppida animatsiooni, mängumootorit, kasutama VR-tehnoloogiat jne.

3D-modelleerimine toimub valdavalt vabavaralise Blenderiga. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka käegakatsutavaid objekte. 3D mudeleid kasutavad arvuti- ja nutitelefonimängud, koomiksid, visuaalmeedia, (multi)filmid, filmide järeltöötlus ja eriefektid, reklaamid, arhitektuur, tootearendus, freesimine/graveerimine, laserlõikus, projekteerimine, stiilinõustamine, toodete visualiseerimine, tarkvaraarendus, hasart- ja õppemängud, tööstusgraafika jne. Näide 3D-kunstniku töödest: värske põhihariduse baasil lõpetaja Roman Verlini showreel.

Blenderit on väga lihtne kasutada, kui oled selle selgeks õppinud. Omal käel on see samuti võimalik, kuid juhendamise korral saab keerulistest kohtadest lihtsamalt üle. Algus olevat kõige raskem kuid teisel aastal näeb juba rohkem töö loomingulist poolt. Nii nagu igal kujundamise eriala, nõuab ka 3D-kujundamine aastatepikkust harjutamist.

Julgustame oma õpilasi juba esimesest kursusest alates osa võtma tootearendusvõistlustest ja teistest koolivälistest üritustest nt häkadonidest ja Game Jamidest.

Koostöös Tartu Teaduspargi ja TÜ Arvutiteaduse Instituudiga on ellu kutsutud mänguarendusklubi APT GameGenerator, mille tegevuse eesmärk on mänguarendajate kogukonna omavahelise suhtluse toetamine, üks kuni kaks korda kuus toimuvad temaatilised loengud ja töötoad, 2...3 korda aastas toimuvad meie kooli ruumides mitmepäevased mänguarenduse üritused (Ludum Dare, Global Game JamATP Game Jam), kuhu on oodatud osalejad ka väljastpoolt kooli.

Kõigil mainitud üritustel osalemine on vabatahtlik, kuid osalust arvestatakse kooli õppetöö osana (erialased valikained).

Koostööle orienteeritud ja teadmistejanuliste õpilaste jaoks ei ole kooli järgselt töö leidmine probleem, parimatele avanevad karjäärivõimalused juba kooliajal. 3D-modelleerijat peetakse üheks sellise ameti esindajaks, mida on tulevikus järjest rohkem ja rohkem vaja.

3D kunstnik-kujundaja töö alla kuuluvad:

  • visuaalmeedia
  • filmide eriefektid
  • tootearendus
  • arhitektuur
  • multifilmid
  • maketid
  • arvutimängud
  • ...ja palju muud!